Partners van ondernemers mogen nu ook zelfstandig werken

16 aug, 2016 | Immigratierecht, Nieuws

De rechtbank heeft bepaald dat de IND een nieuw verblijfspasje moet verstrekken aan een cliënte van Franssen Advocaten waarop uitdrukkelijk staat dat zij arbeid als zelfstandige mag verrichten. Zij bezit een verblijfsvergunning voor verblijf bij haar echtgenoot, die zelfstandig ondernemer is en die om zijn beurt in het bezit is van een verblijfsvergunning met de beperking ‘Arbeid als zelfstandige’. Tot nu toe verstrekte de IND verblijfspasjes met de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid toegestaan mits tewerkstellingsvergunning is verleend’ aan de partners van zulke ondernemers, wat de indruk wekte dat zij praktisch niet mochten werken, ook niet als zelfstandige.

Nu heeft de rechtbank bepaald dat dit beleid van de IND in strijd is met EU-wetgeving, te weten de Gezinsherenigingsrichtlijn, die bepaalt dat gezinsleden dezelfde toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt als de houders van verblijfsvergunningen bij wie zij verblijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met advocaat Jeremy Bierbach .