Kinderalimentatie

Als ouders bent u wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van uw kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Als u gaat scheiden, kan de rechter u verplichten om kinderalimentatie te betalen. Bij de berekening van de hoogte van de alimentatie houdt de rechter rekening met de behoefte van het kind (dit wordt berekend op basis van het gezinsinkomen tijdens huwelijk/relatie) en met uw draagkracht (dit wordt berekend op basis van uw huidige netto besteedbare inkomen).

Franssen Advocaten kan door middel van een alimentatieberekening een inschatting geven hoeveel kinderalimentatie u dient te betalen of zult ontvangen.

Betaalt u al kinderalimentatie en is uw situatie ingrijpend gewijzigd? Is uw draagkracht (buiten uw schuld om) structureel lager geworden? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie indienen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Franssen Advocaten kan een herberekening maken en in sommige gevallen een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie voor u indienen bij de rechtbank.

Read about Child Support in English