Jeremy Bierbach

Jeremy Bierbach (1975) is oorspronkelijk afkomstig uit Pittsburgh in de Verenigde Staten. Jeremy studeerde in 1996 af bij de Georgetown University te Washington met een bachelordiploma in taalwetenschappen. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als ICT-specialist, is Jeremy in 2001 geëmigreerd naar Nederland. In 2003 veranderde Jeremy van loopbaanrichting en ging hij rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam: daar studeerde hij af met een bachelordiploma in rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) in 2006 en een masterdiploma (mr.-titel) in staats- en bestuursrecht in 2007. Daarna werkte hij als juridisch adviseur immigratierecht bij Avocado Legal. Op 8 januari 2014 is hij beëdigd als advocaat bij Franssen Advocaten, en op 2 september 2015 promoveerde hij bij de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift over het EU-burgerschap. Zijn boek, Frontiers of Equality in the Development of EU and US Citizenship, is in 2017 verschenen bij TMC Asser Press. Jeremy is lid van zowel de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken als de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten.

Zijn specialisme is het inroepen van normen van het internationaal recht, met name het EU-recht, als bron van bescherming voor leden van minderheden die onvertegenwoordigd of ondervertegenwoordigd zijn in het democratisch proces, zoals EU-burgers, hun gezinsleden en andere immigranten naar Nederland die geen EU-burger zijn. Hij trad op als gemachtigde van twee niet-EU-burgers, P. en S., in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat over de boetes waarmee zij bedreigd werden als zij niet tijdig het inburgeringsexamen zouden halen. De onderliggende rechtskwesties van het EU-recht werden uiteindelijk verwezen naar en beantwoord door het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2015, sindsdien geldt dat Nederland niet zonder meer een boete mag opleggen voor het niet tijdig behalen van het inburgeringsexamen zonder alle persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen.

E-mail: bierbach@franssenadvocaten.nl
LinkedIn: Jeremy Bierbach

Read this page in English