Boedelscheiding

Indien u voorafgaand of tijdens uw huwelijk geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebt laten opstellen, dan bent u volgens het Nederlandse recht in gemeenschap van goederen gehuwd. Volgens het Nederlandse recht hebben beide echtgenoten na de scheiding recht op de helft van het vermogen. Daartoe behoren: de woning, inboedel, banksaldi, leningen, auto’s, verzekeringen en pensioenen, en dienen alle schulden bij helft te worden verdeeld. Onderling kunnen er andere verdeelafspraken worden gemaakt, mits deze in een echtscheidingsconvenant worden neergelegd.

Indien er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dienen deze bij een echtscheiding te worden ontbonden. Vaak worden in de huwelijkse voorwaarden verrekenbedingen opgenomen, waarin staat omschreven dat het overgespaarde inkomen tijdens het huwelijk moet worden verrekend. Indien dit niet is gebeurd, zal bij een boedelverdeling alsnog een verrekening moeten plaatsvinden.

Indien u in het buitenland bent gehuwd/woonachtig bent/niet de Nederlandse nationaliteit heeft, zal bekeken moeten worden welk recht van toepassing is op de verdeling van de huwelijkse gemeenschap (het huwelijksvermogensrecht).
Franssen Advocaten kan u in bovenstaande kwesties juridisch adviseren en in rechte vertegenwoordigen.

Read about Division of Property in English