Immigratierecht

Wij vinden het belangrijk dat burgers recht hebben op goede rechtsbescherming tegen de machtige overheid, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zeker wanneer fundamentele mensenrechten, zoals het recht op het uitoefenen van gezinsleven en het recht van het kind om door zijn beide ouders te worden verzorgd en opgevoed, in het gedrang komen. Het restrictieve nationaal vreemdelingenrecht (met name op het gebied van gezinshereniging) kan in sommige gevallen in strijd zijn met verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Kinderverdrag (IVRK) en Europese richtlijnen, zoals de gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG). Franssen Advocaten is op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen en jurisprudentie op deze gebieden en aangesloten bij specialisatieverenigingen zoals de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingenrecht en SVMA.

Klik op een van de onderstaande verblijfsdoelen om te kijken of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in Nederland (let wel: ons advocatenkantoor is niet actief op het gebied van het asielrecht, ofwel het recht om verblijf te krijgen in Nederland omdat men voor een gevaar in het thuisland vlucht).

Gezinshereniging
Werk in loondienst
Ondernemers
Permanent of voortgezet verblijf
Nationaliteit
Inburgering
Rechten van EU-burgers en hun familieleden

Read about Immigration Law in English