Gezag

Bent u gehuwd met de andere ouder van uw kind? Dan hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Dit betekent dat u beiden verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Als u het ouderlijk gezag heeft over uw kind, dan bent u tevens de wettelijke vertegenwoordiger. Ook na een scheiding houdt u in principe beiden het ouderlijk gezag over de kinderen, tenzij de rechter anders beslist.

Bent u het niet eens met uw ex-partner over bijvoorbeeld de schoolkeuze of verhuizing, en komt u er niet samen uit? Dan kunt u de rechter verzoeken om hierover te beslissen.

Bent u niet gehuwd, maar heeft u uw kind wel erkend? Dan kunt u samen de rechtbank verzoeken om belast te worden met het gezamenlijk gezag. Is de andere ouder het hier niet mee eens, dan kunt u een zelfstandig verzoek indienen bij de rechtbank. Franssen Advocaten kan u hierin bijstaan.

Read about Parental Authority in English