Internationale scheiding

Franssen Advocaten is in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van internationale echtscheidingen, die vaak ingewikkelder zijn dan nationale scheidingen. Een internationale scheiding is een scheiding waarbij een of beide partners een buitenlandse nationaliteit heeft dan wel in het buitenland woonachtig is. Een internationale scheiding vergt zeer specifieke kennis. Eerst zal moeten worden vastgesteld of de Nederlandse rechter bevoegd is om over uw zaak te beslissen, vervolgens wordt vastgesteld welk recht van toepassing is.

Wij staan regelmatig buitenlandse cliënten bij en kunnen ook op afstand (via Skype/e-mail) cliënten adviseren en begeleiden, ook als die cliënten in het buitenland wonen. Ook kunnen wij buitenlandse advocatenkantoren bijstaan met advies en begeleiding op het gebied van het Nederlandse familierecht.

Indien één van de partners na een scheiding besluit om met de kinderen naar het buitenland te verhuizen, is toestemming nodig van de andere ouder. Wordt deze toestemming niet gegeven, dan kunt u de rechter vragen om een vervangende toestemming om te verhuizen.

Bij een internationale echtscheiding dient altijd eerst onderzocht te worden welke Europese verordeningen en internationale verdragen van toepassing zijn. Dat is nodig om de verschillende internationaal privaatrechtelijke (IPR)-rechtsvragen te kunnen beantwoorden.

Een dergelijke procedure is altijd maatwerk, waarbij soms ook advies wordt gevraagd aan externe deskundigen om u optimaal te kunnen adviseren en begeleiden.

Read about International Divorce in English