Disclaimer

Alle informatie op deze website is gepubliceerd voor algemeen gebruik.

Hoewel we uiterste zorg betrachten bij het verzamelen en onderhouden van de informatie op onze site, kunnen we de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website is strikt op uw eigen risico en we zijn niet aanspra kelijk voor enige verliezen of schade in verband m et het gebruik van onze website .

Vanaf onze website kunt u websites van derden bezoeken door het volgen van hyperlinks naar deze sites. We controleren, maakt of onderhoudt deze sites niet. Hoewel we er naar streven alleen links naar nuttige en ethische websites te publiceren, hebben we geen controle over de inhoud en de aard van deze sites en de links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud op deze websites. Bijgevolg accepteren we geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van (het gebruik van) de inhoud van websites waarnaar links zijn opgenomen op deze site.

Houd u er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere websites een ander privacybeleid en voorwaarden kunnen hanteren, die buiten onze controle vallen.

Read this page in English