Geregistreerd partnerschap

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten ontbinden, u geen (minderjarige) kinderen heeft en u het met elkaar eens bent, dan kunt u uw partnerschap laten ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een convenant: het vastleggen van afspraken betreffende de verdeling van het vermogen en partneralimentatie. Daarna kunt u de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoeken om het geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Heeft u wel minderjarige kinderen? Dan gelden dezelfde regels als bij een huwelijk: u moet dan altijd naar de rechter om uw partnerschap te laten ontbinden en een ouderschapsplan te laten opstellen. U kunt er dan voor kiezen om samen één advocaat te nemen: zie mediation. Als u het met elkaar oneens bent en u denkt dat deze situatie niet gaat veranderen, dan kunt u een rechtbankprocedure beginnen.

Read about ending a registered partnership in English