Omgang / zorgregeling

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Als u gaat scheiden, zult u hierover afspraken moeten maken en vastleggen in een ouderschapsplan.

Bent u al gescheiden of nooit getrouwd geweest en wilt u een omgangsregeling laten vastleggen? De meest ideale situatie voor alle partijen (u, uw (ex-)partner en uw kind) is het vaststellen van een omgangsregeling door middel van mediation.

Als het u en uw ex-partner echter niet lukt om goede afspraken te maken over de omgang met uw kind, kunt u de rechter verzoeken om een regeling over uw omgangsrecht vast te stellen.

Franssen Advocaten kan u hierbij begeleiden en u indien nodig bijstaan in een juridische procedure.

Read about Visitation and Child Care in English