Partneralimentatie

Indien u bent gehuwd en uw (ex-)partner is niet in staat om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien, kan hij/zij een verzoek tot vaststelling van partneralimentatie indienen. U kunt hierover ook afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Recht op partneralimentatie is alleen van kracht indien u (deels) niet in staat bent om in uw eigen levensonderhoud te voorzien. U moet dan kunnen aantonen dat u behoeftig bent. De hoogte van uw behoefte is gerelateerd aan uw levensstijl/uitgaven gedurende het huwelijk. Ook in dat geval zal rekening worden gehouden met de draagkracht van de alimentatieplichtige. De maximale wettelijke alimentatieplicht is in Nederland 12 jaar. Indien het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar en er zijn geen kinderen geboren, dan is deze gelijk aan de huwelijksduur.

Franssen Advocaten kan voor u een partneralimentatieberekening maken.

Bent u al gescheiden en bent u van mening dat u te veel partneralimentatie betaalt omdat uw situatie na uw scheiding ingrijpend is gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u onvrijwillig werkeloos bent geworden? Dan kan Franssen Advocaten een herberekening maken en bij de rechtbank een verzoek tot wijziging van de partneralimentatie indienen.

Read about Alimony/Spousal Support in English