Postverwerkingscentrum IND heeft enorme achterstand

19 Aug, 2022 | Nieuws

Al enkele weken kampt het postverwerkingscentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel met enorme achterstanden.

Advocaat Jeremy Bierbach heeft namens een cliënt die al ruim elf jaar in Nederland verblijft een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingediend (kort nadat zijn cliënt het inburgeringsexamen had behaald, dat als vereiste geldt voor zo’n aanvraag) op 3 augustus 2022, per post en per fax (aangezien advocaten nog steeds geen digitale aanvragen mogen indienen namens particuliere cliënten). Meestal duurt het, volgens de jarenlange ervaring van Bierbach, maximaal vier à vijf werkdagen voordat de IND een per post binnengekomen aanvraag digitaal in het systeem opvoert.

De huidige, werkgerelateerde verblijfsvergunning van de cliënt is op 10 augustus verlopen. Hij heeft dus een tijdelijke verblijfsaantekening nodig, een sticker in zijn paspoort waaruit blijkt dat hij in Nederland mag blijven wonen en werken terwijl hij de beslissing op de aanvraag afwacht. Hij heeft inmiddels drie afspraken gemaakt voor zo’n sticker, op de IND-loketten in Den Haag en Zwolle. De loketmedewerkers van de IND hebben iedere van die afspraken (op 11 augustus, 16 augustus en 19 augustus) geannuleerd omdat er nog geen aanvraag zichtbaar is in het systeem. De werkgever van de cliënt heeft hem inmiddels op non-actief gezet omdat hij niet kan bewijzen dat hij in Nederland mag werken en omdat de werkgever een boete vreest.

Volgens IND-medewerkers die Bierbach gesproken heeft is de achterstand in het postverwerkingscentrum het allerergst voor aanvragen voor permanente verblijfsvergunningen, die door een aparte team worden ingescand. Op 16 augustus was de stand van zaken dat aanvragen die op 28 juli waren binnengekomen in het systeem stonden; op 19 augustus was de stand van zaken dat men nog steeds niet verder was gekomen dan de aanvragen die op 29 juli waren binnengekomen. De achterstand wordt dus steeds erger.

Bierbach heeft een klacht ingediend namens zijn cliënt.

 

(Geen foto van de IND, maar van de Amerikaanse belastingdienst IRS, die naar verluidt met vergelijkbare achterstanden kampt, bron: Yahoo)