IND verstrekt onjuiste informatie over verblijfsrechten Britten na Brexit

8 Jan, 2020 | Brexit, EU-recht, Nieuws

Alle Britten die gevestigd zijn in Nederland op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uittreedt uit de Europese Unie (of die zich in Nederland vestigen tijdens een overgangsperiode erna) hebben een garantie dat dezelfde voorwaarden van toepassing zullen zijn op hun verblijfsrechten als de voorwaarden die nu voor hen gelden als EU-burgers (op grond van Richtlijn 2004/38).  Dit wordt bepaald door het terugtrekkingsakkoord, dat nog niet is geratificeerd door de EU en het VK (dus het akkoord dat van toepassing kan zijn bij een Brexit met een ‘deal‘), en wordt ook bepaald in het beleid van het Nederlandse kabinet, dat van toepassing zal zijn op Britten in Nederland in het geval van een no deal-Brexit.

Toch is het de IND niet helemaal gelukt om op een juiste wijze uit te leggen wat de verblijfsvoorwaarden zullen zijn voor Britten die geen baan of onderneming hebben in Nederland, maar die zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien: op de IND-website over Brexit wordt gesteld dat deze zogenaamde economisch niet-actieven zullen moeten beschikken over ‘inkomen’ dat zelfstandig verdiend wordt uit arbeid, dat ‘duurzaam’ is (op grond van een contract of iets dergelijks) en ‘voldoende’ is (met andere woorden, een bepaald vast normbedrag).

Hierin heeft de IND ten onrechte gelinkt naar een pagina over ‘voldoende middelen’ die niet van toepassing is op EU-burgers en Britten na Brexit, maar enkel op niet-EU-burgers die een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland op grond van het Nederlandse immigratierecht. Na hierop geattendeerd te worden door een aantal bezorgde Britse cliënten (met name mensen die van eigen middelen leven, waaronder spaargeld of giften van familieleden, die niet aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen) heeft advocaat Jeremy Bierbach een klacht ingediend bij de IND. Zulke voorwaarden mogen op grond van het EU-recht namelijk niet gesteld worden.

Dit soort misinformatie, stelt Bierbach, heeft nu al het effect dat Britten die wel degelijk aan de voorwaarden voor verblijf kunnen voldoen ontmoedigd worden zich te vestigen of te blijven in Nederland.

Klacht Bierbach over IND-website Brexit