Nationaliteit

Indien u tenminste vijf jaren ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland hebt gehad, kunt u in principe in aanmerking komen voor naturalisatie. Wij kunnen u adviseren als u de Nederlandse nationaliteit wenst te verkrijgen of bijstaan wanneer uw naturalisatieverzoek is afgewezen. Ook kunnen wij u bijstaan inzake complexe vraagstukken betreffende het Nederlandse nationaliteitsrecht, bijvoorbeeld of uw in het buitenland geboren kinderen en kleinkinderen de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen of daar alsnog aanspraak op kunnen maken. In sommige gevallen kunt u opteren voor het Nederlanderschap. Indien u uw Nederlanderschap hebt verloren, bijvoorbeeld omdat u langer dan tien jaren in het land van uw andere nationaliteit hebt verbleven, kunnen wij u bijstaan in een juridische procedure.

Read about obtaining Dutch citizenship in English