Langdurig ingezetene

Langdurig ingezetenen zijn houders van verblijfsvergunningen uit andere lidstaten van de EU die zij hebben gekregen na langdurig verblijf daar. (Voor informatie over het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene in Nederland, zie Permanent of voortgezet verblijf.) Zij hebben deze status alleen als deze specifieke woorden op hun verblijfsvergunning staan:

AT/DE/LU: langfristig Aufenthaltsberechtigter
BG: дългосрочно пребиваващ
CS: dlouhodobě pobývající resident
EE: pikaajaline elanik
ES: residente de larga duración
FI: pitkään oleskellut
FR/BE/LU: résident de longue durée
GR: επί μακρών διαμένων
HU: huzamos tartózkodás jogával rendelkező személy
IE: cónaitheoir fadtéarmach
IT: soggiornante di lungo periodo
LT: ilgalaikis gyventojas
LV: pastāvīgais iedzīvotājs
MT: Migrazzjoni fit-tul
NL/BE: langdurig ingezetene
NO: person med permanent oppholdtillatelse (b) / person med permanent opphaldsløyve (n)
PL: rezydent długoterminowy
PT: residente de longa duração
RO: rezident pe termen lung
SE: varaktigt bosatt
SI: rezident za daljše obdobje
SK: osoba s dlhodobým pobytom

Langdurig ingezetenen kunnen een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige aanvragen zonder dat hun beoogde onderneming een Nederlands economisch belang hoeft te dienen. Wel moeten zij aan kunnen tonen dat zij door hun onderneming over voldoende en regelmatige inkomsten zullen beschikken.

Verder kunnen langdurig ingezetenen een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf als economisch niet-actieve persoon, als zij over voldoende spaargeld of inkomen uit een ander land, of een pensioen beschikken waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

En langdurig ingezetenen kunnen ook in aanmerking komen voor verblijf bij een in Nederland gevestigde partner of echtgenoot zonder dat zij eerst een mvv (met een basisexamen inburgering) hoeven aan te vragen in het land van herkomst. Als zij al aan een inburgeringsplicht hebben voldaan in het EU-land waar ze langdurig ingezetene zijn geworden zijn zij ook vrijgesteld van de inburgeringsplicht in Nederland.

Read about Long-Term Residents in English