Inburgering

Het Nederlandse inburgeringsstelsel is in de loop der jaren ontzettend complex geworden, aangezien iedere opeenvolgende regering er blijk van wil geven strenger te zijn voor immigranten naar Nederland. Het inburgeringsexamen is in de meeste gevallen een voorwaarde voor het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsstatus of de Nederlandse nationaliteit. En immigranten met bepaalde verblijfsstatussen (met name verblijf bij gezin) zijn verplicht binnen drie jaar het inburgeringsexamen te halen, op straffe van een boete iedere twee jaar.

Advocaat Jeremy Bierbach kan u adviseren over wat de inburgeringsplicht precies inhoudt en of u in aanmerking komt voor een vrijstelling ervan. Met betrekking tot de boetes voor het niet halen van het inburgeringsexamen heeft hij al een rechtszaak gevoerd tot aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, en het Hof heeft Nederland erop gewezen dat de inburgeringsplicht niet nodeloos bestraffend mag zijn.

Read about Civic Integration in English