Rechtbankprocedures

Kunnen u en uw (ex-)partner geen afspraken met elkaar maken omdat uw belangen te ver uit elkaar liggen? In dat geval kunt u een rechtbankprocedure starten. Dit wil zeggen dat u ieder een eigen advocaat in de arm neemt, die een eenzijdig verzoekschrift indient bij de rechtbank. De rechter beslist dan over de echtscheiding, maar kan tevens oordelen over andere zaken die te maken hebben met uw echtscheiding (zogenoemde nevenvoorzieningen). Denk hierbij aan partner-/kinderalimentatie, afspraken over uw kinderen en de boedelverdeling. Uw (ex-)partner kan hiertegen verweer voeren. Dan vindt er een rechtszitting plaats waarbij de rechter beide partijen hoort. De rechter zal een beslissing nemen over uw echtscheiding en de vereiste nevenvoorzieningen.

Franssen Advocaten kan u door jarenlange ervaring met echtscheidingsprocedures deskundig adviseren en in een rechtbankprocedure bijstaan.

Read about Divorce Court Procedures in English