Zoek resultaten

Gemeenschap van goederen

Als u nu trouwt, zonder dat u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit kan voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld als er sprake is van schulden (beide echtgenoten worden dan aansprakelijk) of als er sprake is...

Alimentatieberekening bij uitspraak voegen

In een alimentatieprocedure wordt door alle partijen een draagkrachtberekening gemaakt. De rechter rekent alles na, en legt dan een bedrag aan alimentatie op. Het is voor partijen vaak onduidelijk hoe de rechter tot de vaststelling van dat bedrag is gekomen; het...

Hoge Raad volgt conclusie AG

De Hoge Raad vindt het ook: het kindgebonden budget moet worden bijgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, en niet worden afgetrokken van de kosten van de kinderen (dus van “de behoefte”). De Hoge Raad volgt in deze uitspraak de...

“Kindgebonden budget bijtellen bij inkomen ouder”

Volgens de Advocaat-Generaal (AG) moet het kindgebonden budget worden bijgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, en niet worden afgetrokken van de kosten van de kinderen (dus van "de behoefte"). Deze conclusie staat haaks op hetgeen...

Het kindgebonden budget en de behoefte van de kinderen

Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop worden volgens de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen in mindering gebracht op de behoefte van de kinderen. Er is hierover veel discussie ontstaan, aangezien dit in sommige gevallen tot gevolg heeft...