Zoek resultaten

Veranderingen in ouderlijk gezag vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 verkrijgen niet gehuwde (en niet geregistreerde) partners automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag als zij het kind erkennen. Het is dan niet meer nodig om het gezag bij de rechtbank te laten registreren. Dit geldt dus alleen voor...

Gezag in NL

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft u als vader automatisch gezag over uw kind dat tijdens het huwelijk wordt geboren. Wanneer u niet getrouwd bent, dan heeft u als vader niet automatisch het gezag over uw kind. Het...

Gemeenschap van goederen

Als u nu trouwt, zonder dat u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit kan voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld als er sprake is van schulden (beide echtgenoten worden dan aansprakelijk) of als er sprake is...

Tremarapport 2016

Het rapport alimentatienormen van 2016 is bekend! In dit rapport worden aanbevelingen gegeven voor de vaststelling van de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. U kunt het rapport hier bekijken. Neem contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Alimentatieberekening bij uitspraak voegen

In een alimentatieprocedure wordt door alle partijen een draagkrachtberekening gemaakt. De rechter rekent alles na, en legt dan een bedrag aan alimentatie op. Het is voor partijen vaak onduidelijk hoe de rechter tot de vaststelling van dat bedrag is gekomen; het...